AH Smede & Maskinfabrik i Brylle blev etableret i 2001 og beskæftiger i dag 7-8 mand. Med en investering i nyt MUNCH anlæg tilbydes nu også rensning af diesel partikelfiltre i afdelingen Filterbrænder.dk

– en opgave, som passer rigtig godt ind i virksomheden, der i forvejen laver svejseopgaver.

Af Marianne Kirkeby

Et stoppet partikelfilter øger brændstofforbruget, nedsætter trækkraften og er dårligt for såvel økonomi som miljø. Det gælder for både lastbiler, person- og varevogne, trucks og landbrugskøretøjer.

Miljøvenligt rensningsanlæg

MUNCH anlægget består af tre maskiner. I den første maskine udføres en flowtest både før og efter rensningen. En anden maskine afblæser filtret, og i den sidste maskine brændes sodpartiklerne ud af filtrene. Alt foregår uden vand, kun med varm luft – altså meget miljøvenligt.

Ekspertise og service

Med døgnvagt for levnedsmiddelvirksomheder, der har behov for mekanisk vedligehold, er det helt naturligt også at tilbyde døgnvagt til fx lastvognsværksteder.
– Vi henter og bringer det afmonterede filter, når virksomheden ligger inden for en radius af en halv times kørsel, fortæller indehaver Arne Hansen – og vi har i forvejen døgnvagt i virksomheden, så det tilbyder vi selvfølgelig også til lastvognsfirmaerne. De vil typisk gerne have
filteret retur hurtigt, så lastvognen ikke skal holde stille for længe. Vi kan rense partikelfiltrene med det samme, mens øvrige opgaver på lastvognen udføres, og efter ca. tre timer kan vi levere et renset filter tilbage lige til at montere, fortsætter Arne Hansen
– For vare- og personbiler skal partikelfilteret skæres op, renses og derefter svejses sammen igen og her er vi stærke, fordi vi også kan svejse her på stedet. Andre skal til ekstern samarbejdspartner for at få svejsearbejdet udført. Hos os spares altså tid. Vi kan rense og svejse et filter og levere det tilbage efter ca. 5-6 timer.

Miljøkrav skaber efterspørgsel

– Vi renser også SCR katalysatorer, og der er absolut et marked i forbindelse med de skrappere miljøkrav. Det er svært lige nu helt at læse markedet, fordi nye lastvogne har en garantiaftale de første tre år. Først derefter kan vi komme ind i billedet. Men vi har ældre lastvogne, vareog personbiler, og landbrugs-maskiner som vil begynde at komme på grund af miljøkravene, så vi tror absolut på, at der er et marked for os her på Fyn og i Trekantområdet, siger Arne Hansen.

Professionelt og miljøvenligt udstyr

AH Smede & Maskinfabrik har samarbejdet med MUNCH om etablering af udstyret til filterrensning. Nu samarbejdes der på videreudvikling,
så udstyret er konstant opdateret og det bedste på markedet. Partikelfilteret bliver flowtestet før og efter rensning og leveres tilbage med en testrapport. Er filteret i god stand, er det som nyt efter renseprocessen. Hele proceduren er miljøvenlig. Der bruges kun varm luft, hverken vand eller kemikalier – og sodpartiklerne opsamles i et lukket system i en bakke, som sendes til forbrænding.

Kontrol

– Det er synsstederne, der kontrollerer, om filtrene lever op til miljøkravene. Men egentlig bør de også kontrolleres i forbindelse med razziaer – det er jo ikke godt nok at lade vognen syne med filtre, der er sat på til lejligheden, siger Arne Hansen med et skævt smil.

Opskæring (vare- og personbiler)

  • Flow test
  • Afblæsning i kabine
  • Brænding
  • Afblæsning
  • Flowtest og rapport
  • Svejsning (vare- og personbiler)

www.filterbrænder.dk